Refresher course

De refresher course gaat uitgebreider in op de werking van het digitale slachtoffervolgsysteem (SVS).
Voor 2016 staat geen Refresher Course gepland.

Accreditatie en certificatie
ABAN, KR/ZP
Het internationaal certificaat is vier jaar geldig.