Over MRMI

Medical Response to Major Incidents

In deze cursus wordt de gehele keten van rampenopvang real-time met reële scenario’s gesimuleerd.

De reactie van de medische hulpverlening op grote incidenten bestaat uit een keten van verschillende onderdelen: prehospitaal, transport, ziekenhuizen, communicatie, coördinatie & leidinggeven. Het resultaat van zo’n reactie op een dergelijk incident is afhankelijk van het functioneren van al deze onderdelen en hoe deze onderling communiceren.

Effectieve en realistische training en evaluatie van de medische hulpverlening kan niet plaatsvinden via training van slechts één afzonderlijk onderdeel.
De verschillende onderdelen moeten samen getraind worden om zo tot een zorgvuldig resultaat en evaluatie te kunnen komen als basis voor het leren en verder ontwikkelen van de methodiek.

Om dit te bereiken maken we in deze cursus gebruik van geavanceerde simulatie modellen. In deze modellen leggen we de nadruk op elk van de afzonderlijke onderdelen in de keten.

Doel van deze cursus
Orde leren scheppen in de chaos op het rampterrein en in het ziekenhuis tijdens grootschalige incidenten zoals terroristische aanslagen en vliegtuigrampen. Hulpverleningsdiensten en ziekenhuispersoneel leren elkaar te begrijpen en gaan samen aan de slag!

Doelgroep
Betrokkenen bij de prehospitale en hospitale respons tijdens een groot incident of ramp.

Opzet cursus
Er zijn lezingen en praktische trainingen onder leiding van ervaren instructeurs. Daarna zijn er 2 grootschalige simulatie oefeningen waarbij alle onderdelen getraind en geëvalueerd worden. Alle deelnemers worden actief ingezet op hun eigen werkterrein.

Accreditatie
NVVH, NVA, NVSHA, NAPA, V&VN