Organisatie

De confrontatie met grootschalige incidenten zoals de Bijlmerramp (1992), de vuurwerkramp in Enschede (2000), de cafébrand in Volendam (nieuwjaarsnacht 2001), de vliegtuigramp met het toestel van Turkish Airlines (2009) en de daarop volgende onderzoeken, hebben de behoefte en de noodzaak van verdere structurering binnen de geneeskundige hulpverleningsdienst en tussen alle hulpverleningsdiensten duidelijk gemaakt.

In Groot-Brittannië hebben de hulpverleningsdiensten in de loop der jaren grote ervaring opgedaan met grootschalige incidenten: in het vervoer, bij massabijeenkomsten en bij terroristische aanslagen gepleegd door de IRA. De ervaringen van de hulpverleners en de evaluatie van de hulpverleningsprocessen heeft aldaar geleid tot een systematische aanpak van de geneeskundige hulpverlening bij incidenten, die een gestructureerde inzet van alle betrokken hulpverleners mogelijk maakt. Dit systeem, Major Incident Medical Management and Support (MIMMS) is gebaseerd op internationale richtlijnen voor de inzet van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en grootschalige ongevallen.

De MIMMS-methodiek is inmiddels in veel landen ingevoerd en is door de NAVO integraal geaccepteerd als systematiek bij de aanpak van grootschalige incidenten. De algemene geldigheid van de gebruikte basiselementen, c.q. de prioritering van activiteiten, slaat een brug tussen de hulpverleningsdiensten ter plaatse en laat civiel-militaire en internationale grenzen verdwijnen.
In mei 2002 werd de eerste MIMMS-cursus in Nederland verzorgd door Britse collega’s van de Advanced Life Support Group Manchester met behulp van Britse onderwijsmaterialen. De systematische aanpak van het hulpverleningsproces in deze cursus werd door de Nederlandse deelnemers, afkomstig uit ziekenhuizen en uit de prehospitale zorg, enthousiast omarmd. Sindsdien is er veel werk verricht om, met behoud van het concept van het MIMMS-systeem, de Nederlandse rampenorganisatie te integreren in de studie- en onderwijsmaterialen van de Stichting MIMMS Nederland.

Jaarverslag ALSG MIMMS
Jaarverslag ALSG 2014 2375 KB .pdf