Missie

Orde in de chaos op het rampterrein. Hulpverleningsdiensten die elkaar begrijpen.
Samen aan de slag! Levens redden.