Programma

Deel 1
Alvorens aan de cursusdag deel te nemen, doorloopt u alle modules  en oefeningen
inclusief de eindtoets in het Learning Management Systeem van de ALSGschool.

Deel 2
De cursusdag

Programma:

08:15 - 08:45   Registratie & koffie en thee
08:45 - 09:05   Welkom en Introductie
09:05 - 12:15   Table Top - Zirop in praktijk
    Leidraad eigen Zirop
    Koffie/thee nav verloop programma
12:15 - 12:30   Plenaire terugkoppeling
12:30 - 13:30   LUNCH
13:30 - 15:45   Korte briefing gevolgd door
    Oefening Emergo Train System (ETS)
15:45 - 16:15   Evaluatie
16:15 - 16:30   Koffie/thee
16:30 - 17:00   Plenaire bespreking ETS-oefening
17:00 - 17:30   Epiloog
17:30   Afsluiting met hapje en drankje