Over HMIMS

Hospital Major Incident Management and Support

Het internationale ‘ABC’ van de rampenbestrijding. Het accent in de cursus ligt op Command and
Control in het ziekenhuis ten tijde van grootschalige incidenten en rampen. De leidraad van de cursus is het Ziekenhuis Rampenopvangplan (ZiROP) en de werkwijze is volgens de CSCATTT systematiek.

Doelgroep
Zorgverleners die een sleutelrol vervullen binnen de verschillende hiërarchische niveaus (Beleidsteam, Operationeel Team en leidinggevenden werkvloer) in het ziekenhuis ten tijde van grootschalige incidenten en rampen.

Provider course
Eendaagse cursus waarin geoefend wordt met Table Top scenario’s met interne en externe calamiteiten en Emergo Train System (ETS). Geoefend wordt om professionele vaardigheden, onder rampomstandigheden, doelmatig en doeltreffend te gebruiken.

Refresher course
De refresher course gaat uitgebreider in op de werking van het digitale slachtoffervolgsysteem (SVS).
Modules zoals onder andere netcentrisch werken, Chemisch Biologisch Radioactief Nucleair (CBRN)
en facilitair management komen aan bod.

Accreditatie en certificatie
ABAN, ABFE, KR/ZP
Het internationaal certificaat is vier jaar geldig.
De actuele accreditatiepunten kunt u terugvinden op de website van de Stichting ALSG.

Documenten