Over ETS

Emergo Train System

Deze praktisch toepasbare multidisciplinaire oefening is bedoeld voor alle professionals in een ziekenhuis en daarbuiten die een sleutelpositie vervullen ten tijde van een ramp/grootschalig incident.

Iedere arts en verpleegkundige is verplicht om adequate dagdagelijkse zorg te bieden onder bijzondere omstandigheden, zoals rampen of grootschalige incidenten.

Tijdens de ETS oefening wordt op basis van de uitgangspunten in het eigen Ziekenhuis Rampen Opvangplan (ZiROP)  "realtime",  "real function", "real place"geoefend om de daadwerkelijke gevolgen inzichtelijk te maken van het dagdagelijks medisch handelen onder bijzondere (rampen)omstandigheden. Aan den lijve worden consequenties bij alle betrokkenen "gevoeld" en door evaluatie van de oefensituatie wordt een unieke mogelijkheid gecreëerd om effectieve aanpassingen in het eigen ZiROP door te voeren.

Ter voorbereiding op de ETS oefening wordt een draaiboek uitgewerkt waarin alle specifieke parameters van het betreffende ziekenhuis worden meegenomen, zoals: level-indeling ziekenhuis, beddencapaciteit, afspraken binnen traumaregio etc.  Bij het kiezen van een scenario wordt bovendien gekeken naar de risico's in de omgeving van het betreffende ziekenhuis zoals een HSLijn, een chemische fabriek, vliegveld, etc. Op deze manier kunnen de benodigde vaardigheden ook daadwerkelijk worden geoefend.

De volgende competenties worden ontwikkeld:

- In staat zijn onder hiërarchische omstandigheden goed te werken

- In staat zijn om in stress situaties af te wijken van dagelijkse procedures

- In staat zijn gekregen informatie te verwerken en adequaat te vertalen in stress situaties

- In staat zijn tot het snel nemen van adequate besluiten en tot snel adequaat handelen gedurende langere tijd in stress situaties

- In staat zijn een juist beeld te vormen en een situatie te beoordelen onder stress situatie

Wilt u als organisatie meer informatie of een vrijblijvende offerte? Neemt u dan contact op met Evelien Biemans, e.biemans@alsg.nl

Cursisten kunnen inschrijven door in de linkerbalk te klikken op Collectieve inschrijving.

Accreditatie is in aanvraag bij ABAN, V&VN en NVSHV.